T.C.

Yerel Basın Birliği Derneği

Yerel Basın Birliği Derneği “Yerel Basın Mensuplarını, Yayın Organlarını, Koruma, Birlik ve Dayanışma Projesidir.” Merkezi İstanbul’dur. Kısa adı (YBBD) dir.

2005 Yılında Gazeteci Nezir Karayün ve bir gurup arkadaşı tarafından kurulmuştur.

Yerel Basın Birliği Derneği Kuruluş Amacı

Yerel Basın Birliği Derneği; (YBBD) T.C. Anayasası, Demokrasi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde düşünce ve basın özgürlüğünün, Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesi, Haber alma hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesi, gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini; mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak; yayın organlarının sahipleri ve çalışanlarının mesleki hak ve çıkarlarının korunması için çalışmak, üyelerinin kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.

Baskı ve haksızlıklara uğrayan üyelerin hukuksal yollardan yapacağı mücadelelerde destek olmak,  Gazete sahipleri ve çalışanlarının düşünce ve şekil itibarı ile yadırganması ve engellenmesinin önüne geçmek. Sağlık ve güvenliğinin sağlanması, ekonomik çıkarların korunması, eğitilme, temsil edilme, bilgilendirme, sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı olarak belirlenmiş bulunan, Basın- Yayın organları, sahip ve çalışanlarının haklarını toplumda ve ilgili kanunlarda aranması, tanınması, bu hakların kullanılmasının sağlanması, hak ihlalleri karşısında üyelerini koruyabilecek girişimlerde bulunmak ve desteklenmelerini sağlamak.

Herkesin bilgi edinme, halkını doğru haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını, iletişim, düşünce açıklama, eleştiri ve yorum hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünü savunmak; gazetecileri meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle geliştirmek, ilerletmek, korumak ve yüceltmek amacıyla 2005 yılında kurulmuştur.

 

Gerçekleştirdiği Projeleri;

 1. Yerel Basın Gelişim Projesi” Yerel Basının Gelişimi için, her yıl geleneksel olarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ve 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla, yemek, çalıştay, konferans, seminer ve eğitim organizasyonları gerçekleştirerek Yerel Basın’ın gelişimi, birlik ve beraberlik içerisinde olmasını sağlama projeleri düzenli olarak, dernek başkanımız Nezir Karayün Koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

 

 1.  “Sosyal sorumluluk Projesi” Sosyal Sorumluluk kapsamında, Başta Ramazan ayı olmak üzere yılın çeşitli zamanlarında, ekonomik durumu iyi olmayan Gazetecilere ve dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Üye gazetelerimiz arasında ekonomik durumu iyi olmayan meslektaşlarımıza, hasta, dul, yetim ve fakirlerimize erzak ve nakdi yardım kampanyaları düzenleyip, işadamları ile iletişime geçerek, aracılık yapıp başta dezavantajlı vatandaşlarımızın bizzat evlerine giderek birlikte iftar yemeklerine katılıp, çocuklarının okul masraflarına, ev kiralarına ve yaşam standartlarına katkılar sağlama projelerimizi yürütmekteyiz.

 

 1. Gazetecilik ve İletişim Projesi” Yerel Gazetecilerin eğitimine önem verdik. Yerel Basın Birliği Derneği ve Beylikdüzü Halk eğitim merkezi iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz,  Dernek başkanımız Nezir Karayün koordinatörlüğünde “Gazetecilik ve İletişim” konulu kurslar açtık. 600 + 600 toplam 1200 saatlik 2 dönemden oluşan bu kurslarımıza ilgi çok yoğun olurken, toplamda 95 kursiyerimiz Sertifika almaya hak kazandı.  Dönem sonunda, özel İhlâs koleji konferans salonunda dönemin İl Milli Eğitim müdürü, Dr. Muammer Yıldız, ilçe protokolü ve İstanbul’un tüm ilçelerinden gazetecinin katılım gösterdiği Sertifika töreni yaptık. 95 kursiyerimiz, Türkiye’de ilk defa gerçekleşen, “Gazetecilik ve İletişim” konulu Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalara sahip oldu. Yerel Basın Birliği Derneği ; Daha kaliteli bir yerel basın oluşması için çalışmalarımızı sürdürerek, mesleki gelişimin öncüsü olamaya devam etmekteyiz.

 

 1. Yerel Basın Eğitim Projesi”ni Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon (BYEGM) Genel Müdürlüğü ve Plato Meslek Yüksek okulu ile hayata geçirerek; Yerel ve Ulusal Televizyon kanallarında, yazılı, duysal ve internet yayın organlarında, Yerel Basının sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getiren televizyon programlarını Dernek başkanımız, Nezir Karayün koordinatörlüğünde gerçekleştirerek, “Yerel Basın Gelişim Projesi” kapsamında eğitim programlarımıza katılan gazetecilere Plato Meslek Yüksek Okulu ve Yerel Basın Birliği Derneği olarak, 113 Gazeteciye Sertifika verilmiştir.

 

 1. Yerel Basın ve Sosyal Medya Projesi” bu proje kapsamında İstanbul Aydın üniversitesi işbirliği ile başlatmış olduğumuz projemize Türkiyenin çeşitli illerinden katılım gerçekleşmiş olup, İstanbul Aydın üniversitesi Beşiktaş ve Sefaköy kampüslerinde ayrı ayrı 36 saatlik sosyal medya konulu eğitim programları dernek başkanımız Nezir Karayün koordinatörlüğünde hayata geçirilmiş olup, 87 kursiyerimize sertifika verilmiştir.

 

 1. İkdisadi İşletme Projesi” Yerel Basın Birliği Derneği adına Büyükçekmece sınırları içerisinde kalan eski Gürpınar Belediyesinden, yap işlet devrek modeli ile alınan 2.238 m2 yüzölçümlü alan, sosyal tesis ve çay bahçesi projesi, dernek Başkanı Nezir Karayün koordinatörlüğünde hayata geçirilmiş olup, Yerel Basın Birliği İktisadi işletmesi olarak hizmet vermektedir.

 

 1. Yerel Basın Başarı Ödülleri Projesi” İstanbul genelinde başlattığımız ve Türkiye geneline yayılan, yerel basının yoğun ilgi gösterdiği projemize, başta İstanbul Valiliği olmak üzere milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve işadamları destek vermekte. Geleneksel hale getirdiğimiz 4 yıldır düzenli olarak Türkiye genelinde sadece Yerel Basın Birliği Derneği tarafından gerçekleştirilen, 1. Yıl 68 yayın organının katılım gösterdiği, 2. Yıl 127 yayın ve eserin katıldığı, 3. Yıl 160 yayın ve eserin katıldığı “Türkiye Yerel Basın Başarı Ödülleri” projemiz 4. Yıl bu yılda 200 yayın organı ve eserin katılımıyla dernek başkanımız Nezir Karayün koordinatörlüğünde gerçekleşecektir. 
 2. Yerel Basın Avrupa Birliği ve Türkiye Mukayesesi Projesidir.

AB Ülkeleri ve Türkiye’de yerel yazılı, basının Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri.

 

Mesleğin içinde yer alan haber, reklam, grafik, tasarım, iletişim ve fotoğraf gibi çalışmalarda yer alan gençlerin, dezavantajlı grupların ve kadınların konumu çalışma potansiyellerinin araştırılması.

 

Projenin Amacı;

- Avrupa Birliği ve Türkiye’nin yerel basına bakışını mukayese etmek.

- Elde edilen verileri bir kitap olarak derleyip, kaynak gösterilerek, Ülke genelinde yapılacak olan yerel basın ve medya faaliyetlerine, eğitim ve seminerlerine destek olmasını sağlamak.

- Yerel Basının yenilikçi ve girişimci kapasitesini geliştirme amaçları güderek fizibilite, istatistik, gözlem ve stratejik eylem gibi çalışmaları ve faaliyetleri gerçekleştirmek.

- Yerel Basının gelişimi ile ilgili gerekli teknolojiyi takip edebilme kapasitesinin geliştirilmesi, eğitim ve erişilebilirlikte ileri seviyeye ulaşmak.

 

Not: Bu projemizin ön taslağı hazırlanmış olup, ulusal ajans’ın talebi üzerine tekrar düzenlenerek AB projesi kapsamında Medya projesi olarak 2. Kez sunumu yapılacaktır.

 

 1. “Yerel Basın İletişim Ağı Projesi” Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye genelindeki Yerel Basının iletişim ağını oluşturarak, bir internet sitesinde birleştirmek olacaktır. Bu projemiz ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, İstanbul Dernekler dairesi il müdürlüğü, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve İstanbul Aydın üniversitesi iş birliği ile dernek başkanımız Nezir Karayün koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir.

 

 1. “ İstanbul - Beylikdüzü Medya Turizm Merkezi Projesi” Projenin hedefi; Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek programı çerçevesinde hazırlanan “İstanbul - Beylikdüzü Medya Turizm Merkezi” Projesi ile İstanbul Bölgesinin küresel rekabet gücünün arttırılmasına yönelik kültür ve turizm ekonomilerinin ve kentsel mekanın gelişimine yön veren yüksek katma değer üreten yerel medya sektörünün turizm ile entegre edilerek gelişimini sağlayacak projemizi ( İSTKA) İstanbul kalkınma Ajansına sunduk.

 

 1.  23-26 Mayıs 2017 Tarihleri arasında Yerel Basının Gelişimi ve güçlenmesini amaçlayarak AREV Vakfı iş birliği ile KOSGEB Girişimcilik Eğitim Kursunu gerçekleştirdik. Bu kursumuza katılım gösteren 32 kişi KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

 

Yerel Basın Birliği Derneği

Adres: Gürpınar Mah. İnönü Cad. No: 8 Kat. 3  Beylikdüzü - İstanbul

İletişim: 0212 861 52 52– 0212 882 25 25 – 0541 295 52 52

Web: www.yerelbasinbirligi.com  -  e-mail: yerelcizgi@gmail.com

   

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.